Lovagkor kiegészítő

10. Stratégia: Az alapjáték ezzel a kiegészítővel kibővíthető úgy, hogy a lovagjaidat fegyverekkel és páncélokkal is fel tudod már szerelni, győzelmi esélyeidet, ezáltal növelheted a csatákban. A hadviseléskártyák ára szintén 1500 dénár, mint a kultúra és a gazdaságkártyák. A vásárolt hadviseléskártyák értékeit minden csatánál adjátok hozzá a dobásotokhoz. A hadi fejlesztések a vásárlás után egységesen minden lovagseregünkre érvényes lesz. Ebben a játékmódban a kővár két védekező pontot ér, a cölöpfallal megerősített lakótorony egyet, így színesednek a várostromok. Ha a védekező sereged egy folyó mögött állomásozik, vagy tenger felől támadják, akkor a dobott értékhez adj hozzá egyet, mert stratégiai szempontból jobb a helyzete! Ha kővárban, és folyó mögött van a védekező sereged, akkor értelemszerűen hármat adj hozzá a dobásodhoz! A kártyák hátoldalán megtalálható, hogy melyik fejlesztés milyen esetben, milyen bonusz pontot ad. A csata kimenetelét befolyásoló tényezők így a következők: sorskártya, folyók, tengerpartok, várak, a dobás értéke, a hadviseléskártyák pontjai és a hadi bonusz pontjai. A kezdő játékban minden tartomány 200 dénárt adózik évente. A gyakorlottabb játékosok a faváras tartományért + 100, a kővárasért + 200 dénárt adjanak hozzá az éves bevételhez.

Példák a hadifejlesztések bonusz pontjaira:

  • Kőhajítógép: Seregedet kőhajítógéppel szereled fel, aminek előnye, hogy igen nagy a lőtávolsága. A messzire hajított kövekkel főleg várakat ostromolhatsz, de kiváló seregbontó fegyver is. A csatáknál adj 1 pontot a támadó értékedhez! Ha kővárat ostromolsz, akkor adj hozzá még 1 támadópontot a csatánál!

  • Damaszkuszi acél: A szíriai Damaszkusz városban kovácsolt igen kemény és mégis hajlékony acélból készült kardokat vásárolsz. Ezek a különleges ötvözetű kardok a kor egyik legjobb fegyverei. A csatáknál adj 1 pontot a támadó értékedhez! Ha támadásnál azonosak a pontok, vagyis döntetlen a csata, akkor te győztél!

  • Elit harci ló: Seregedben nemesített harci lovakon harcolnak a lovagok. A nagy teherbíró elit harci lovaid hosszabb utat is képesek megtenni. A szárazföldön minden seregeddel még egyet, összesen hármat léphetsz! Ha 1 pont híján elvesztesz egy védekező csatát, akkor visszavonulhatsz egy sereg nélküli területedre!

  • Pajzs: Seregedet vasból készült pajzzsal szereled fel, amire a lovagok saját címerüket is ráfestik. A nagy felület miatt kiváló védekező eszköz dárdák, lándzsák ellen, sőt közelharcban is. A csatáknál adj 1 pontot a védekező értékedhez! Buzogány és hajítódárda ellen adj hozzá még 1 védelempontot a csatánál!

  • Hajítódárda: Sereged a közelharci összecsapás előtt dárdazáport zúdít a szembenálló seregre. Súlyos csapást mérhetsz az ellenfél rendezett soraira, ha ez a taktikád sikeres. A csatáknál adj 1 pontot a támadó értékedhez! Ha a csata megkezdése előtt a kockával 3-nál nagyobbat dobsz, akkor adj hozzá még 1 pontot a csatánál!

  • Buzogány: Lovagsereged fegyvereit a legkiválóbb közelharci eszközzel, a buzogánnyal is kiegészíted. Ez akár egy csatát is eldönthet, mert a vaspáncélokat is átüti. A csatáknál adj 1 pontot a támadó értékedhez! Ha egy csatában a támadóértéked 1 ponttal kevesebb, mint az ellenfélé, akkor a kockával újra dobhatsz!

A játékmenetben mivel a seregekkel való lépés az elsődleges, ezért a támadó fejlesztések csak a következő évszaktól érvényesek. A védekező fejlesztések viszont a megvétel után, mikor átadjuk a lépéslehetőséget már abban az évszakban érvényesek. A hadi bonusz pontok a defenzív államok seregeire nem érvényesek, mivel ők nem fejleszthetik a hadi technológiát. A “Lovagkor – Stratégia” játékmódban fővezérek is vezethetnek seregeket. Minden tavasszal ahány vára van egy uralkodónak, annyi fővezért tehet fel a térképére, a váraiba. Minden népnek legfeljebb 6 fővezére lehet. Ha a fővezérek a seregekkel együtt csatáznak, akkor a támadó és védekező értéke a seregnek 1-gyel erősebb lesz. Ha egy fővezér elesik, akkor a következő tavasszal valamelyik “üres” saját várba újra feltehető.

Akik a véletlenszerű eredmény miatt nem kedvelik a kockadobást, azok játszhatnak dobás nélkül is. Ebben az esetben a nagyobb pontszámú (hadviselés kártyák) sereg győz, csak lépni és hódítani kell. A dobás nélküli csatázásnál egy hadviseléskártya nem 1, hanem 2 támadó vagy védekező pontot ér, hogy a küzdelem kiegyenlített legyen! Kivéve az “Elit harci ló” lépését, mert az csak három marad, viszont kap 1 védekező pontot! Ha a támadó, és a védekező seregnek a pontszámai azonosak, akkor a csatát dobással lehet eldönteni. (Választható szabály lehet, hogy azonos pontértéknél nincs támadás.) A csata végeredményét így befolyásolja: a sorskártya, a folyók, tengerpartok, a várak, és a hadviseléskártyák. A defenzív seregeknél a kiegyenlített esélyek érdekében maradjunk meg a kockadobásnál, mivel a defenzív sereg nem fejleszthető.

Küldetések is lejátszhatók, amik a korszak valós eseményeit dolgozzák fel. A küldetésekből vegyük ki a gazdaság, kultúra és a sorskártyákat is! Tegyetek fel minden saját tartományra egy sereget, és már kezdődhet is a küldetés! A győzelem feltételét, a csatalejátszási módot, az árakat szintén egyéni módon lehet kialakítani.

  • az Ibériai félsziget visszahódítása (Reconquista) úgy, hogy az egyik fél az almoravidákkal van, a másik pedig a portugál, kasztíliai, aragóniai, navarrai szövetséggel.

  • a Bizánci Császárság megtámadása a szicíliai normannok, a szeldzsuk törökök, és a besenyők által. Vajon Alexiosz Komnénosz bírja-e a gyűrődést, ilyen erővel szemben? Egyetlen esélye, a szövetségese a Velencei Köztársaság. Az egyenlő esély érdekében a Velencei Köztársaság Piemont és Lombardia nélkül legyen, viszont a besenyők egész Kumániával együtt, így 12 tartomány 12 ellen.

  • a Német-Római Császárság megalapítása. IV. Henrik német király uralma alá hajtja-e burgundiai és itáliai ellenfeleit, hogy terve megvalósuljon?

11. Iskolasztika: Ebben a játékban a játékosok versengése történelmi kvíz-kérdések megválaszolásával történik. A fiataloktól az idősebbekig mindenki felmérheti, hogy ki mennyire ismeri a lovagkort! Ez a játékmód alkalmas történelem órára való játékos felkészülésre, vagy számonkérésre is. Az “iskolasztika” játék fejlesztőkártyák, játékpénz, dobókocka nélkül történik. Minden játékos tegyen fel a tartományaira 1 sereget! Sorrend szerint mindenki a saját körében kétszer támadhat. A támadó bejelenti, hogy melyik tartományt ostromolja, majd a védekezővel együtt várja a kvíz-kérdést. A kérdést egy harmadik személy tegye fel, (vagy a tanár) valamilyen középkori történelmi témakörből. A kérdés olyan legyen, hogy tömören lehessen rá választ adni. Aki gyorsabban mondja be a helyes választ, az lesz a csata győztese, a vesztes pedig vegye le a seregét! Ha a támadó nem tudja a jó választ és a védekező sem, akkor a támadó elvesztett egy támadási lehetőséget. Félévente mindenki pótolja a seregeit, úgy, hogy a sereg nélküli tartományaira tegyen egy új sereget. (tavasszal és ősszel) A játék győztese az lesz, akinek 3 (vagy 5) év után a legnagyobb lesz a birodalma. A történelmi kérdések Kr. u. 1000 – 1500 közötti korból lettek összeállítva. 130 kérdés a magyar és 70 az európai történelemből. A gyakorlottabb játékosoknál érdemes átfogalmazni a kérdéseket, vagy akár újakat írni.

12. Lovagkor kereskedés önálló játékként: A lovagkor kereskedés kiegészítővel két módon is lehet játszani. Az egyik (12. pont) az alapjáték tábláján játszható, mint önálló játék, a másik (13. pont) az alapjáték szabályainak a kibővítésével. Mind a két játékmódban Európa városain át, vándorolva, 15-féle áruval kereskedhetsz. Alakíts ki kereskedelmi útvonalakat, szállíts az árudból oda, ahol keresik, ezáltal te is gazdagodsz! A kártyákon az áru képe található, a hátoldalon meg azok a városok, ahol árutöbblet vagy áruhiány van. Minden városban van egy áru, amiből sok van, (ez a kínálat) és van egy áru, ami hiánycikk ezért vásárolna (ez a kereslet).

Kellékek: a tábla, a pénz, az időmérőbábu, 105 db árukártya, 8 db kereskedő, 12 db jelzőkorong, 5 db kereskedőhajó, 7 db kereskedőszekér fejlesztés.

A játék célja: Több játékcél közül is lehet választani: Ki gyűjt össze leghamarabb 7000 arany dénárt? Ki lesz a leggazdagabb öt éven belül? Melyik kereskedő kereskedik mind a 15 áruval? Ebben az esetben, aki már kereskedett egy áruval az írja fel a pergamenjére, és ha mind a 15 áruval kereskedett már, akkor ő a játék győztese.

A játékot 8-an játszhatják, de pótbábukkal akár többen is lehet. Mindenki válasszon ki egy fa vagy kővárat! Ennek a várnak (városnak) lesz mostantól a kereskedője. Minden év elején (tavasszal) a kereskedő kap 1 db árukártyát, ami az ő városának a kínálata. Az áru-kártya hátoldalán nézd meg, hogy melyik városban keresik ezt az árucikket! A kereskedővel egy évszakban 4 tartományt léphetsz. Ha tengeren szeretnél áthajózni, akkor tedd a kereskedőt egy hajóra, és a tengeren is léphetsz! A kereskedő 1 vagy 2 db árukártyát tarthat magánál, illetve szállíthat egyszerre. Egy városban, ahová hiánycikket szállítasz, az áruért cserébe 700 dénárt kapsz, vagy becserélheted az ottani város kínálatára és kapsz még 400 dénárt.

Próbajáték: Velence városának vagy a kereskedője. Vegyél fel 1 db kelme kártyát! Pinszkben kelme kereslet van, ezért 4 tartományon keresztül, lépj Pinszk felé! Ha elértél Pinszkbe, a kelmédet cseréld el búzára (ami ott a kínálat) és kapsz még 400 dénárt. Indulj Baltiba, ahol vásárolhatsz lépes mézet 300 dénárért, majd indulj Lyonba, mert ott a méz a hiánycikk. Lyonban eladod a mézet 700 dénárért, majd indulj Barcelonába, mert ott búza kereslet van, ahol eladod a búzát 700 dénárért. Ezek után siess vissza Velencébe, mert már az új kelme vár rád!

Útmutató a továbbiakban: Ha egy éven át nem tudod felvenni a saját városodból az árut, mert nem ért oda a következő tavaszig a kereskedő, akkor a saját városod piacterén adják el. A saját városodban eladott áruért, csak 100 dénártal bővül az erszényed. Ha egy városban valaki megvette a kínált árut, akkor abban az évben megszűnik a többlet, tehát nincs mit megvenni. (Az év végéig tedd fel a városra a “kínálat megszűnése” jelzőkorongot!) Ha egy városban valaki a keresett árut elvitte és eladta, abban az évben szintén nem adható el áru, mert megszűnik a hiány. (Az év végéig tedd fel a városra a “kereslet megszűnése” jelzőkorongot!) A városok kereskedői, egymás közt is kereskedhetnek, ha azonos tartományban tartózkodnak. Ha a velencei kereskedőnek nincs ideje Pinszkbe vinni a kelmét, akkor találkozhat félúton egy másik kereskedővel, aki majd elviszi. Hogy mennyiért adják-veszik az árut egymástól, azt a két kereskedő dönti el. Lehet alkudozni! Fejlesztheted a kereskedésedet is. Kereskedő hajóval a tengeri területeken évszakonként még 1 árut vihetsz, és még egyet léphetsz a kereskedővel. A kereskedő szekérrel a szárazföldi területeken évszakonként még 1 árut vihetsz, és még egyet léphetsz a kereskedővel.

13. A lovagkor alapjáték is kibővíthető a kereskedés kiegészítővel:

…” Tegyen fel mindenki öt sereget a birodalmára, tartományonként csak egyet! Minden játékosnak van egy sorskártyája, 10 alaptartománya, 5 lovagserege, és 3 vára. “…

Ezt a játékmódot csak legfeljebb 8-an játszhatják, mert 8 birodalom közül lehet választani. A gazdaság-kártyákat vegyétek ki az alapjátékból. A tartományok adóján felül az árukártyákból lehet majd növelni az éves bevételt. A lovagkor kereskedés önálló játéktól abban különbözik a játékszabály, hogy nem egy város, hanem egy birodalom kereskedője lehetsz. Így nem csak 1, hanem már a játék kezdetén 3 város áruját viheted Európa városaiba. Minden elfoglalt város is ad évente egy árut a királynak. Ha az egyik uralkodó kereskedője nem veszi fel a városából az árút, és a másik uralkodó elfoglalja a várost, akkor az áru hadizsákmányként a győztes uralkodóé lesz. A diplomáciai eszközök is bővülnek, ha a szövetségeseddel kereskedsz, vagy ha nem engeded át az országodon a másik király kereskedőjét.

Lovagkor hadiviseléskártyák (28 db): 300 Ft

Lovagkor kereskedés kiegészítés (8 db kerámia kereskedő, 12 db jelzőkorong, 105 db árukártya, 5 db kereskedőhajó fejlesztés, 7 db kereskedőszekér fejlesztés): 1100 Ft

X

Pin It on Pinterest

X