Pozsonyi csata Játékmód

Játékidő: 60 perc ¤ Életkor: 8 évtől ¤ Játékosok száma: 2 ¤ Tervezés, grafika, megvalósítás: Csanádi József ¤ Kiadás: 2012. október 23.

Történelmi előzmények: Az Úr 907. évének májusában a keleti frank uralkodó seregszemlét tart Ennsburg közelében. A magyar fürkészek ekkor még nem sejtik, hogy a keleti frank-bajor sereg Árpád népe ellen gyülekezik. A keleti frank király IV. Lajos jelszava a következő: “decretum… Ugros eliminandos esse”. (elrendeljük…… hogy a magyarok kiirtassanak) A Duna déli partján, majd az északi partján is megindul a közel 100 ezer főből álló sereg. A két sereg utánpótlását és kapcsolatát egymással a Dunán lévő hajóflotta segíti. Az idős Árpád fejedelemnek, ha sikerül is összegyűjteni a seregeit, legfeljebb 35 ezer harcost tud kiállítani a behatolók ellen, akik már Pozsony közelébe értek.

Előkészület: 4 db elemből rakjuk össze a hatszögletű rácsos pozsonyi csata térképét, és tegyük az asztal közepére, hogy minden játékos jól láthassa. A keleti frank sereget vezető játékos készítse ki a csapatait, 20 db frank, 8 db bajor 4 db morva sereget és 8 db hajót. A magyar sereget vezető játékos készítsen ki 14 db magyar lovasíjászt. A keleti frank király nyugatról a térkép bal oldalától kezdi meg az üres csatatér birtokba vételét. A gyalogosok hármat, a hajók négyet léphetnek egy körben. A csatában 4 db frank, 4 db bajor lovas és 14 magyar lovas vesz részt, a lovasok legfeljebb négyet léphetnek egy körben. Mindkét fél 12 mozgáspontot használhat fel a saját körében, 1 szomszédos hatszögre való lépés 1 mozgáspontnak felel meg. A hajók 2 sereget tudnak szállítani egyszerre. A sereg a hajóra felléphet és a szárazföldre leléphet, de a másik hajóra nem szállhat át.

A terepek jelentősége:
– Puszta: 3 db egység állomásozhat rajta.
– Ritka erdő: 2 db egység állomásozhat rajta.
– Ingovány: 1 db egység állomásozhat rajta.
– Sűrű erdő: 1 db egység állomásozhat rajta.
– Hágó: 1 db egység állomásozhat rajta.
– Hegy: Nem léphet rá sereg.
– Folyó: A gyalogosok csak hajón kellhetnek át a Dunán. Egy hatszögben ahol folyó van, ott 1 db hajó fér el. A magyar lovasok át tudnak úszni a folyón, ezért nincs szükségük hajóra.

A csaták menete: Közelharci ütközetben vehetnek részt a harci egységek, ha lépéskörzetükben elérik az ellenfél csapatát. Ahány támadó egység támadja a területet, és ahány védekező sereg védi a területet, annyi csatakorongot válogasson ki a támadó. A támadó rázza össze a két kezében a támadó és a védekező fakorongokat, majd dobja ki a kezéből a doboz felső részébe. Ahány találati pontot dobott, annyi sereget vegyen le mindkét fél a saját csapatából. Ha még maradt sereg, akkor a támadó állítsa újra össze a korongokat és jöhet a második roham.

A magyar lovasíjász négyet léphet, és átlőhet a szomszédos terepre, vagyis 1 a lőtávolsága. Az íjászok a közelharci összecsapás helyett nyílzáport is lőhetnek. Ekkor nem kell belépni az ellenfél mezőjére, hanem csak mellé, a nyílzáporral így is támadhat. Ahány lovasíjásszal támad a szomszédos mezőn lévő seregre, annyi támadó csatakorongot válasszon ki és a szokásos módon dobjon. Ebben az esetben nincs vesztenivalója, a nyílzápor vagy talál vagy nem talál, ha találati pontot dob akkor a frank-bajor egység levehető. A lovasíjász ha eléri az ellenséges hajót, akkor azt tüzes nyílzáporral el is süllyesztheti. Ha a hajón van szállított sereg, akkor az is elvész. A magyar lovasíjász lőtávolsága a 12 mozgáspontba nem tartozik bele.

Játék menete: Példa: 1 gyalogos és 1 lovas felszáll a hajóra (2 MP), a hajó lép négyet (4 MP), a gyalogos és a lovas kiszáll a partra (2 MP), a gyalogos lép egyet (1 MP), a lovas hármat lép a szárazföldön (3 MP), ez összesen 12 mozgáspont. A játékot a magyar nagyfejedelem folytatja, aki szintén 12 mozgásponttal rendelkezik, és keletről a térkép jobb oldaláról küldi a csapatait. Példa: Három lovassal lép kettőt (6 MP), másik két lovassal lép hármat (6 MP), és mind a kettő nyílzáport lő, ez összesen 12 mozgáspont. A játékban Árpád győz, ha mind a 8 db hajót elsüllyeszti, vagy ha az összes betolakodó sereget felmorzsolja. IV. Lajos győz, ha eljut legalább 1 serege a tábla keleti oldalához, Pozsonyhoz, vagy ha az összes magyar sereget leüti.

X

Pin It on Pinterest

X