Népvándorlás Játékmód

Játékidő: 120 perc ¤ Életkor: 8 évtől ¤ Játékosok száma: 4 ¤ Tervezés, grafika, megvalósítás: Csanádi József ¤ Kiadás: 2012. október 23.

Bevezető: A játék kiindulópontja Kr. u. 300 és a 907-e pozsonyi csata között játszódik, amikor is végleg megszilárdul a Magyar Fejedelemség helyzete. A hat évszázad alatt a Kárpát-medence a népek országútjaként számtalan germán, szláv és szkíta népnek nyújtott hazát hosszabb-rövidebb időre. Minden játékos több népet irányít a játékban, ám ezek nem egy időben vannak jelen a pályán, hanem eltérő időpontokban jelennek meg.

Előkészület: A 4 db elemből rakjuk össze a térképet, és tegyük az asztal közepére, hogy minden játékos jól láthassa. Az egyik játékos (ideiglenes játékmester) válasszon ki 1-1 db római, gót, hun, és szarmata sereget. A “játékmester” tegyen 2-2 db népet a jobb és a bal kezébe, (úgy hogy a többiek ne lássák) majd nyújtsa oda az egyik társának. Amelyik kezére mutat, azt a 2 db sereget ismét ossza szét a két kezébe, majd ismét mutasson valamelyik kezére ugyanaz a játékos társa, és amire rámutat, azzal a néppel lesz a játék során. A maradék 3 népet is ugyanígy ossza szét egymás között, az utolsó sereg, ami a játékvezető kezében marad, azzal a néppel ő játszik majd. Mind a négy játékos válogassa ki a hadi egységeket népek szerint. Minden nép egységei ugyanolyan színűek, és a nép nevei is rá vannak írva. Az első játékos a kék, a kettes játékos a vörös, a hármas játékos a zöld és a négyes játékos a sárga színű népeket vezeti. A térkép bal oldalán egy táblázat található, amely az aktuális korszakot (a játékban 1 kört jelent), illetve a népek sorrendjét mutatja. Mivel a játék Kr. u. 300-ban indul, ekkor öt nép él a Kárpát-medencében. Tegyétek fel a népeiteket a doboz alján lévő ábra alapján. A játékszabály hátsó oldalán láthatóak a tartományok nevei.

A játék célja: A cél, hogy minél több győzelmi pontot gyűjtsenek a játékosok a hat évszázad alatt. A játék 12 körből áll, a körök mintegy 50 éves időszaknak felelnek meg a történelemben. Minden körben, négy játékfázison keresztül haladnak át a játékosok, a négy fázis után átadják a következő játékosnak az akció jogát. Ha mind a négy játékos befejezte az akcióit, akkor a kör végén jön a pontozás.

A népvándorlás egy körben lévő fázisai:
1. Inváziós seregek
2. Seregek mozgása
3. Csaták, átcsoportosítás
4. Pontozás

Inváziós seregek: Minden körben más a játékosok sorrendje, amit a játéktábla bal oldalán lévő táblázat mutat. Az időmérő fabábút tegyétek a tábla bal oldali időmérő táblázatára. A különféle népek a történelmi sorrendhez hűen érkeznek meg a Kárpát-medencébe, a táblázaton az inváziókat lehet majd követni. Ha a táblázat a soron következő játékos színének megfelelő inváziós népet mutat, a játékos beléphet új seregeivel a táblára. A táblázatról az is leolvasható, hogy hány harci egységből áll az invázió és hogy melyik tartományba léphet be.

Seregek mozgása: A játékosok a seregeiket mozgatják a táblán, csatáznak, hódítanak, a győzelmi pontokért. Amikor az egyik játékosra kerül a sor, akkor a térképen lévő seregeit és a bejövő új inváziós seregeit egyaránt mozgathatja. A seregek bármilyen irányba léphetnek a tartományokon, össze is vonhatók, többször is léphetnek és támadhatnak. Kivételt csak a visszavonuló csapatok képeznek, azok abban a körben már nem léphetnek és nem támadhatnak. Ha egy új tartományt akar meghódítani az egyik játékos, akkor egységes utánpótlási útvonalat kell kiépítenie. Ez azt jelenti, hogy az elfoglalni kívánt terület és a csapatok kiindulópontja között minden területen legyen legalább 1 db sereg, ami összekötő útvonalat képez. Ha két vagy több nép van fent egy játékosnál, akkor bármelyikkel kezdheti a seregek mozgását, és ha befejezte, akkor mozgathatja a többi népét is. Egy területet aránylag könnyű megszerezni, de ha nem jön utánpótlás, akkor lehet, hogy könnyen el is vész! Egy területen a hadmozdulatok (kör) végén legfeljebb 3 db sereg maradhat.

Csaták, átcsoportosítás: A csaták menete, megegyezik a “Hadak Ura” csatalejátszási módjával, ami taktikákkal egészült ki. Minden taktika csak a csata első rohamnál (dobásnál) érvényes! Mindig a gyengébb harci egységet vegyük le hamarabb, hogy az “elitegység” maradjon a táblán. A köröd végén, mielőtt átadnád a következő játékosnak az akció jogát, szabadon átcsoportosíthatod a hadtesteidet. Ahol nincs saját sereg, arra a területre nem lehet átcsoportosítani, és győzelmi pont sem a jár a pontozásnál.

Pontozás: Ha mind a 4 játékos befejezte a saját körét akkor jöhet a pontozás. A győzelmi pontok több “címletben” is vannak: 1, 3, 5, 10, 20, 30, 40. Győzelmi pontot győztes csatákért és tartományokért kapnak a játékosok. Az azonos szín-tónusú népeknek nem szükséges külön-külön gyűjteni a pontokat, a végén úgyis az összteljesítmény számít. Minden megtartott területért 1 db győzelmi pont jár, a bónusz területekért 2 db, egy győztes csatáért is 1 db pont. A népek bónusz tartományai a játékszabály hátoldalán találhatóak meg, a térkép bal oldalán. Minden kör végén a táblán tegyétek eggyel lejjebb a következő korszakra az időmérő fabábút és már indulhat is az újabb kör! A 12. kör végén mindenki adja össze saját népeinek győzelmi pontjait, amit a csatákból és a területekből gyűjtött össze! A legtöbb pontot elérő játékos a győztes!

X

Pin It on Pinterest

X